Azərbaycan Respublikası	Müəllif Hüquqları Agentliyi

Ana Səhifə / Nəşrlər, prezentasiyalar

Açıq təhsil resursları (ATR) əqli mülkiyyət (ƏM) mövqeyindənDavamlı inkişafda bilik və mədəni ənənələrin qorunması və əqli mülkiyyət hüququnun roluKütləvi informasiya vasitələri və müəlliflik hüququ: imkanlar və problemlərMədəni müxtəlifliyin qorunması və təşviqinin aktual problemləriAzərbaycanda əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatının təkmilləşdirilməsi zərurətiƏqli mülkiyyət iqtisadi kateqoriya kimi və onun iqtisadi inkişafdakı roluƏqli mülkiyyət: folklorun və ənənəvi biliklərin qorunması və erməni plagiatçılığıƏqli mülkiyyət və şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarıAzərbaycanın universitetlərində və elmi-tədqiqat müəssisələrində əqli mülkiyyət sahəsindəki siyasət haqqındaErməniçilik uydurmaları digər xalqların hüquqlarına xələl gətirirErməni tarixi uydurmalarının tarixinə girişErməni müəlliflərinin kitablarındakı uydurmalara “müəlliflik hüququ”Öz-özünü təkzib edən “erməniçiliyin müəllif hüququ”Müəllif hüququ və əlaqəli hüquqlara aid izahlı lüğətERMƏNİ (YAD)EL(Lİ) NAĞILLARI (.pdf)Əqli mülkiyyət terminləriAzərbaycan son 10 ildə: rifah və kreativlik yolu ilə

Respublikamızda həyat sürətlə dəyişir. »Erməni müəlliflərinin kitablarındakı uydurmalara “müəlliflik hüququ”

2013-cü il aprelin 23-də Müəllif Hüquqları Agentliyi Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Erməni müəlliflərinin kitablarındakı uydurmalara “müəlliflik hüququ” mövzusunda simpozium keçirmişdir. »Erməni tarixi uydurmalarının tarixinə giriş

2011-ci il aprelin 26-da Müəllif Hüquqları Agentliyi Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə birgə “İT-İP: yeni biliklərin ötürülməsi və qorunması” mövzusunda konfrans keçirmişdir. »Heydər Əliyevin irsi Azərbaycanın ən dəyərli əqli mülkiyyətidir

 

Aprelin 22-də Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyi Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsman) Aparatı ilə birgə “Müəlliflik hüququ, mədəni hüquqlar və insan haqları: erməni riyakarlığı” mövzusunda konfrans keçirmişdir. Agentliyin sədri K.İmanov “Müəlliflik hüququ və digər əqli mülkiyyət hüquqları müasir mərhələdə” mövzusunda geniş prezentasiya ilə çıxış etmişdir.

 

Azərbaycan Respublikasında Əqli mülkiyyət hüquqları

 

“Gəldim, gördüm,...mənimsədim”

 

Milli Əqli Mülkiyyət sistemi və bu sahədə dövlət siyasəti: vəziyyət, perspektivlər, problemlər

 

Azərbaycanda Müəllif Hüquqlarının təminatı məsələləri

 

İntellektual mülkiyyət anlayışı və onun huquqi qorunma sistemi

 

Müəllif-hüquq qanunvericiliyi ilə qorunan əlaqəli hüquqlar və onların əhəmiyyəti

 

Əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsinin bəzi nəzəri və praktik aspektləri haqqında

 

İntellektual mülkiyyət hüqüqlarının təminati və müdafiəsi

 

Müəllif və hüquq azərbaycanda intellektual mülkiyyət hüquqlarının təminatı məsələləri

 

Azərbaycanın Müəllif- Hüquq qanunvericiliyində şərikli müəlliflik

 

Ümumdünya kitab və müəlliflik hüququ günü və Azərbaycan Müəlliflik hüququ tarixindən

Onlayn Konsultasiya -

Onlayn Konsultasiya

?