Azərbaycan Respublikası	Müəllif Hüquqları Agentliyi

Ana Səhifə / Müəllif Hüquqları Agentliyi KİV-də

Bakı Bəyannaməsi: “İki ildə bir dəfə Bakı formatında beynəlxalq elmi-praktiki konfrans keçirilsin”

“Universitetlərdə elmi fəaliyyətin müasir idarəetmə modeli” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfransına ictimaiyyətin marağını nəzərə alaraq, Bakı Bəyannaməsini təqdim edirik »Kamran İmanov: Elmi-tədqiqat nəticələrinin səmərəsini artırmaq və tətbiqini sürətləndirmək məqsədilə geniş işlər aparılır

K.İmanov bildirib ki, əqli mülkiyyət siyasətinin bu işlərdə dəstək olması danılmaz faktdır »Müəllif Hüquqları Agentliyi və "Microsoft" əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

Müəllif Hüquqları Agentliyinin sədri Kamran İmanov “Microsoft Azərbaycan” şirkətinin nümayəndə heyətini qəbul edib »“Universitet və elmi-tədqiqat institutlarında əqli mülkiyyət siyasəti” mövzusunda beynəlxalq seminar

İyunun 29-da Müəllif Hüquqları Agentliyi, Təhsil Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Dünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı (DƏMT) ilə birgə “Universitet və elmi-tədqiqat institutlarında əqli mülkiyyət siyasəti” mövzusunda beynəlxalq seminar işə başlayıb »Universitetlər əqli mülkiyyət hüquqlarına kompleks yanaşmalıdır

Ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin kommersiyalaşdırılması vacibdir »Ekspertlər Azərbaycanda əqli mülkiyyət siyasəti üçün Milli Layihənin inkişaf aspektlərini araşdırırlar

İyunun 30-da Bakıda Müəllif Hüquqları Agentliyi (MHA), Təhsil Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Dünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının (DƏMT) birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın universitet və elmi-tədqiqat institutlarında əqli mülkiyyət siyasəti üçün milli layihə üzrə işçi qrupunun yığıncağı keçirilib »Bakıda “Universitet və elmi-tədqiqat institutlarında əqli mülkiyyət siyasəti” mövzusunda seminar keçirilib

Tədbirdə MHA-nın sədri Kamran İmanov Bakıda keçirilən və artıq ənənəyə çevrilmiş beynəlxalq seminarın böyük əhəmiyyət daşıdığını, aktuallığına görə ölkəmizin qarşısında duran yeni, innovasiyalarla bağlı çağırışlara adekvat cavab axtarışı ilə əlaqəli olduğunu söyləyib. »“Universitet və elmi-tədqiqat institutlarında əqli mülkiyyət siyasəti” mövzusunda beynəlxalq seminar keçirilir

K.İmanov qeyd edib ki, ali tədris və elm ocaqlarında tədqiqatların tətbiqinin kommersiyalaşması və intellektual məhsulun bazara çıxarılmasına aid MHA tərəfindən bir sıra elmi-metodik göstərişlər və təlimatlar hazırlanaraq maraqlı tərəflərə çatdırılıb »Kamran İmanov: Universitetlər islahatların fəal aktorlarına çevrilməlidirlər

Aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə keçirilən müvafiq tədbirlər nəticəsində 2005-ci illə müqayisədə kitab satışı sahəsində 61%-dən 29%-ə, audio-video məhsul bazarında 90%-dən 65%-ə, proqram təminatında isə piratçılıq halları 96%-dən 84%-ə düşüb. »Bakıda “Universitet və elmi-tədqiqat institutlarında əqli mülkiyyət siyasəti” mövzusunda beynəlxalq seminar başlayıb

Seminarda çıxış edən təhsil naziri Mikayıl Cabbarov bildirib ki, hər bir təhsil müəssisəsinin düzgün qurulmuş innovasiya siyasəti olmalıdır »Kamran İmanov: "Kitab satışı sahəsində piratçılıq 61%-dən 29%-ə düşüb"

Müəllif Hüquqları Agentliyində 1996-cı ildən 2017-ci ilin birinci rübünədək 10 989 əsər və əlaqəli hüquqların obyektləri, o cümlədən son vaxtlar Agentliyin “Elektron xidmət” bölməsi vasitəsi ilə 81 müəllifin 152 əsəri qeydiyyatdan keçirilib. »Ombudsmanların XIV Bakı Beynəlxalq Konfransı işə başlayıb

İyunun 16-da Bakıda "Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin təməl prinsipləri: hüquq bərabərliyi, milli prioritetlər və əməkdaşlıq" mövzusunda Ombudsmanların XIV Bakı Beynəlxalq Konfransı işə başlayıb »Universitetlərdə elmi fəaliyyətin müasir idarəetmə modeli hazırlanır

Bakıda Təhsil Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), “Clarivate Analytics” (Thomson Reuters), Beynəlxalq Elmi və Texniki İnformasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Universitetlərdə elmi fəaliyyətin müasir idarəetmə modeli” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilib »Ermənilərin oğurlamaq istədiyi milli rəqslərimizdə gizli şifrələr

Erməni plagiatlığının qurbanı olmuş rəqslərimizdən danışacaq »İndi də qeyri-maddi, mədəni irsimizə erməni təcavüzü: Necə mübarizə aparmalıyıq?

Ermənistan bu il “Köçəri” rəqsini qeyri-maddi mədəni irs kimi YUNESKO-nun siyahısına salmağa iddialıdır »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Tex­ni­ki tə­rəq­qi in­for­ma­si­ya cə­miy­yə­ti­nin in­ki­şa­fı­na, for­ma­laş­ma­sı­na cid­di tə­sir gös­tə­rir. İn­for­ma­si­ya cə­miy­yə­tin­də ya­şa­yı­rıq və əl­də et­di­yi­miz hər bir bil­gi­nin, in­for­ma­si­ya­nın ya­nın­da onun mü­əl­li­fi, ya­ra­dı­cı­sı da­ya­nır »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

İnformasiya cəmiyyəti, nanotexnologiyalar, sosial şəbəkələr və s. həyatımızın ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilib »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Möv­zu­ya keç­məz­dən ön­cə əq­li mül­kiy­yət an­la­yı­şı­na ay­dın­lıq gə­ti­rək »İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti

Müəlliflik hüququ elm, ədəbiyyat və incəsənət əsəri müəlliflərinin hüquqlarını ifadə edən hüquqi anlayışdır »Müəllifliyi xalqa məxsus olan mülkiyyət – onu qorumaq hər birimizin borcudur

Biləndə ki, hansısa mahnımızı, mətbəximizə məxsus olan hansısa bir təamı ermənilər özününküləşdiriblər, qəzəblənirik, səsimizin çatdığı yerəcən etiraz edirik »
Onlayn Konsultasiya -

Onlayn Konsultasiya

?